Hjem / Tjenester / Næringstakst

Næringstakst

ABM Taksering As utfører taksering av mindre næringseiendommer.

Taksering av næringseiendommer er noe forskjellig fra taksering av boligeiendom. For næringstaksering er avkastningen eiendommen gir vesentlig for verdifastsettelsen.

Relevante faktorer for næringstakst kan være leieinntekter, alternativt bruk av eiendommen, kapasitet i markedet, m.m.

Næringstakst utføres som timearbeid med tillegg av forbruk.

Timepris for næringstakst kr. 1 300,-